Author Archives: Barn och Framtid

Bilder på nytt kök!

Äntligen är det nya köket på barnhemmet i Chingleput färdigt! Orsaken till att det tagit väldigt lång tid är att det varit svårt att hitta arbetare till att slutföra projektet. Nu har de kopplat in vattnet och även hittat en lämplig gasleverantör. Tack till alla som bidragit med medel för att hjälpa till med att säkerställa att barn och personal har ett hygieniskt och säkert kök! / Isabell Kontaktansvarig för Chingleput.

5e klassens matteprov på barnhemmet Mukti

På barnhemmet Mukti´s skola finns 10 årskurser och 20 lärare. Med över hundra elever i varje klass och två lärare per klass känns det som om den svenska debatten om mindre klasser och högre lärartäthet har fått sin motpol. Barn och framtid har efter förfrågan fått ett matteprov för klass 5. Vill du se matteprovet som gäller för en femteklassare vid Mukti skola Klicka på denna länken för att öppna matteprovet: STD V Maths Examination

Sarika Hinge

Sarika Hinge är en ung kvinna, nu 23 år, som vuxit upp på barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon. Hon kom till barnhemmet endast några år gammal. Redan tidigt visade hon sin kapacitet i skolan och hade målet klart för sig, hon skulle bli sjuksköterska.