Author Archives: Josefina Klang

Rs 6,20,000/- till flickorna på Vimala

Rs 6,20,000/- till flickorna på Vimala. Styrelsen för Barn och Framtid (BoF) beslöt vid styrelsemötet den 29 mars 2014 att stödja följande projekt/ändamål vid barnhemmet Vimala Orphanage i Marthadan (Vimala). Total kostnad Rs 6,20,000/- dvs. ca 68 000 svenska kronor. Vattenfilter för dricksvatten Rutschkana för flickorna Reparation och målning Utbildning för en flicka som önskar utbilda sig till B.Sc.Nursing. Utbildningen startar hösten 2014. Stödet förutsätter att hon blir antagen till utbildningen. Kostnad för mediciner mm till en flicka som genomgått

Årsmöte 2014

Årsmötet avseende, Föreninge Barn och Framtids (BoF:s), verksamhetsår 2013 hölls den 29 mars i Församlingshemmet Himlagård i Höganäs. Årsmötet inleddes med sång och musik framfört av Ethel R Sjöberg, Josefina Klang samt Ottilia Sjöberg. Sten Newman, ordförande för BoF, hälsade välkommen samt informerade om tidigare och pågående projekt. Information lämnades även om aktuella händelser vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon (Mukti). Barnhemmet firade i mars 125 år. Barnen och personal samt ortsbefolkningen har i början av mars månad

Nya tak till Mukti Mission

Barnen har fått en förbättrad tillvaro i sina sovsalar Barnen vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedgagon har fått nya tak på fem av husen. Behovet var akut då det tidigare läckte in under de häftiga monsunregnen. Detta är nu åtgärdat med stöd och hjälp från dig som enskild person och föreningen Barn och Framtid

Recent Entries »