Author Archives: Josefina Klang

Årsmöte 2014

Årsmötet avseende, Föreninge Barn och Framtids (BoF:s), verksamhetsår 2013 hölls den 29 mars i Församlingshemmet Himlagård i Höganäs. Årsmötet inleddes med sång och musik framfört av Ethel R Sjöberg, Josefina Klang samt Ottilia Sjöberg. Sten Newman, ordförande för BoF, hälsade välkommen samt informerade om tidigare och pågående projekt. Information lämnades även om aktuella händelser vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon (Mukti). Barnhemmet firade i mars 125 år. Barnen och personal samt ortsbefolkningen har i början av mars månad

Nya tak till Mukti Mission

Barnen har fått en förbättrad tillvaro i sina sovsalar Barnen vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedgagon har fått nya tak på fem av husen. Behovet var akut då det tidigare läckte in under de häftiga monsunregnen. Detta är nu åtgärdat med stöd och hjälp från dig som enskild person och föreningen Barn och Framtid

Recent Entries »