Category Archives: Pågående insamlingar

1 klassrum blev 2 – utbildning är vägen till ett självförsörjande liv

Bakgrund Myndigheterna i Maharashtra, den delstat i vilket Pandita Ramabai Mukti Mission ingår, beslutade under år 2014 att högst 30 elever får studera i varje klassrum. Rådande situation på Mukti är att över 100 elever studerar i samma klassrum. Med detta som grund beslutade Barn och Framtids styrelse, den 20 september 2014, att bidra med kostnaden för byggnationen av ett (1) klassrum av totalt 4st, utifrån de nya standarderna ålagda av myndigheterna (max 30 elever). Summan baserades på 80/20 regeln

75.000 kronor till nya klassrum på Mukti

Barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission har av myndigheterna ålagts att omgående bygga om sina skolbyggnader så att högst 30 elever studerar i varje klassrum. Idag studerade över 100 barn i samma klassrum. Ombyggnaden medför stora kostnader för barnhemmet totalt ca 300.000 kronor. Barn och Framtids styrelse beslutade vid styrelsemötet den 20 september 2014 att bidraga med kostnaden för ett klassrum dvs. 75.000 kronor. Detta förutsätter att finansieringen finns för hela ombyggnaden dvs. att byggnationen sker i ett partnerskap där barnhemmet är med och

Nytt till Vimala

Styrelsen för Barn och Framtid beslöt vid sitt senaste möte 2014.09.20, att stödja barnhemmet Vimala med 7.500 kronor som ekonomiskt stöd till följande: Ekonomisk hjälp till inköp, installation och igångsättning av en elektrisk   maskin som bränner flickornas hygienartiklar (bindor). Ekonomisk hjälp för inköp av skolböcker mm för 11 elever i årskurs 6.

Ombyggnad påbörjad

Köksrenoveringen vid barnhemmet Home of Abundant, Chingleput  har påbörjats. Föreningen har som tidigare nämnts lovat bidraga med 75 000:- till ombyggnaden då det befintliga köket var så dåligt att det var risk för barnens hälsa. Barnhemmet har nu skickat oss bilder för att visa att ombyggnaden har påbörjats (se nedan). Se även under insamlingar/pågående insamlingar. Viill du vara med och bidra med en gåva -till ett hälsosammare kök för barnen  på barnhemmet i Chingleput – sätt då in din gåva på föreningens bankgiro Bg.nr:613-9554 (handelsbanken)