Om Indien

Indien är en förbundsrepublik med ett folkvalt parlament som omfattar större delen av halvön Främre Indien. En folkvald president är statschef med en premiärminister som regeringschef.
Indiens yta utgör 33 287 263 km2, ytan är ca 7 gånger större än Sverige. Viktigaste näringar är tjänstesektorn 54 %, Industri 28 % och jordbruk 18 % (% av BNP).

Indien har 28 delstater och 7 unionsterritorier med egna delstatsparlament. Det talas 15 olika officiella språk varav hindi är huvudspråk med engelska som administrativt och kommersiellt språk. Utöver de officiella språken talas många hundra andra språk och dialekter. Indien som under många år styrdes av Storbritannien blev självständigt 1947. Självständighetsdagen firas den 15 augusti. År 1950 blev Indien självständig republik och nationaldagen eller ”Republic Day” firas den 26 januari.

DownloadedFile data=VLHX1wd2Cgu8wR6jwyh-km8JBWAkEzU4,ZffcISk_QqVqQGFFc3u4IskSaVCOdpgesy5vVVGGK3KqMmgGrHuuNwj36Ur4VNgvuWTbepNkrTs6FBOiTch5rjxzZfndqknkiJADQg

Indien som f.n. har en befolkning på omkring 1,1 miljarder är ett kontrasternas land. Med Indiens snabba utveckling både lokalt och globalt, med avseende på ekonomi och teknologi, har Indien trots det ca en fjärdedel av befolkningen som lever under den fattigdomsgräns som har satts till en US-dollar per dag. 1 miljon människor beräknas ta sig över fattigdomsgränsen varje år ställt i relation till att det varje år föds 20 miljoner barn.

Trots den ekonomiskt starka tillväxten i Indien, som är nästan lika stark som Kinas, har landet svårt att nå de hälsorelaterade Milleniemålen, vilka handlar om att halvera världsfattigdomen under perioden 1990-2015. Trots Indiens framgångar finns nästan en fjärdedel av världens fattiga i Indien och ojämlikheten är stor. Djupt rotade traditioner, t.ex. kastsystemet marginaliserar de fattiga, särskilt flickor och kvinnor. I lag är det förbjudet att diskriminera på grund av kast, i praktiken fortsätter diskrimineringen. Barnen i Indien är de, sett till hela världen, som hungrar mest och enligt Kevin Watkins vid FN:s Human Development Report, toppar Indien världshungerligan. Välståndet har berört stadsområden och förorter för medelklass men bara sipprat ner i små doser till landsbygd, fattiga delstater i norr och bland de lägsta kasterna.

Hälften av de indiska barnen är undernärda och hälften av de vuxna kvinnorna lider av anemi (blodbrist). Minst 20 % av de barn i världen som saknar skolgång finns i Indien trots att det är allmän skolplikt. 25 % av barnadödligheten (under fem år) och 25 % av mödradödligheten finns i Indien. 2,1 miljon indiska barn dog under 2006 trots att Indien minskat barnadödligheten med 60 % mellan 1970-2006. Var tredje indisk kvinna är undernärd vilket får allvarliga konsekvenser för barnen. Näst efter Sydafrika har Indien flest invånare som lever med hiv/aids.

Allt fler indier blir läskunniga – det ökar hoppet om en bättre framtid. Då många av de äldre, icke läskunniga dör, står landet inför en läskunnighetsrevolution. Där finns det gott hopp och TV informerar bättre än tidigare bl.a. om att kontrollera sin reproduktion och ändra sina kostvanor. Kvinnorna blir bättre på att kontrollera familjernas storlek och skaffar sig mer makt över sin situation.

Av befolkningen på dryga miljarden människor som lever i Indien utgör mer än 300 miljoner barn mellan 0 – 14 år. Medellivslängden är omkring 65 år. Utvecklingen i Indien är av största betydelse för att de globala målen om halverad fattigdom till år 2015 ska nås.

Läs mer fakta om Indien på www.indien.nu eller www.sida.se