Ansvarig barnhem

Ansvariga för Mukti
Birgitta Pålsson birgitta@barnochframtid.se
Caroline Salvigsen caroline@barnochframtid.se

Ansvarig för Vimala
Johanna Nilsson, 073-959 57 99, johanna@barnochframtid.se

Ansvarig för Chingleput
Isabell Pettersson. 073-232 17 47, isabell@barnochframtid.se