Personuppgifter och dataskydd

Den 25:e maj 2018 började Allmänna data skyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och i Europa. Den har som uppgift att stärka skyddet av personuppgifter.

Enligt de nya reglerna måste föreningen Barn och framtid be om lov att få använda vissa av de uppgifter vi har om dig som privatperson. När du blir medlem eller fadder kommer du att få förfrågan om godkännande för föreningen Barn och framtid att lagra ditt namn, din adress och din e-post.

Förutom att medlemsregister finns i FortNox, har respektive barnhemsansvariga namn, adress och e-post för faddrar för respektive barnhem. Vi använder enbart de uppgifter som är nödvändiga för att administrera medlemskap och fadderskap i föreningen. När du avslutar ditt medlemskap eller fadderskap raderas dina uppgifter.

Kort sagt, har vi 3 olika register som är nödvändiga för att vår förening ska kunna bedriva verksamheten med att stödja flickorna på barnhemmen i Indien:

• Behandlingsregister Fadderansvariga (faddrar för resp. barnhem)
• Behandlingsregister Förtroendevalda (styrelseledamöter, valberedning, revisorer etc.)
• Behandlingsregister Medlemsregister

I behandlingsregistren finns dokumenterat vilka personuppgifter vi har, vad de används för och vem som har tillgång till dem. Du som registrerad har rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig och svar får du inom en månad.

Är det så att du inte vill att vi lagrar informationen ovan, ber vi dig skicka ett mail till Ann Landén, ann@barnochframtid.se ordförande i föreningen Barn och framtid omgående.

Här nedan hittar du föreningens integritets och personuppgiftspolicy för dig som vill läsa lite mer.

>Integritets- och personuppgiftspolicy

/Styrelsen för Barn och framtid