Ge av din tid

Om du vill vill engagera dig i föreningen Barn och Framtid är du välkommen! Det finns många områden där det behövs engagerade personer. Till exempel kan du hjälpa till vid arrangemang såsoml basarer och försäljningar. Det behövs hjälp både för att organisera evenemangen och bistå med olika saker på den aktuella dagen. Utöver detta finns en rad olika uppgifter av skiftande slag. Kanske du själv har några tankar och idéer på vad du skulle kunna och vilja hjälpa till med?

Vi blir glada om du hör av dig till oss! Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter utifrån dina idéer eller hittar vi en plats i pågående aktivitet.

Ann Landén
Ordförande
0701-487794
ann@barnochframtid.se

Barn och Framtids postadress
Barn och Framtid
Bruksgatan 12
26339 Höganäs