Årsmöte 2022

Bästa medlemmar och faddrar i föreningen Barn och Framtid, Välkomna till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, söndagen den 20 mars 2022 kl. 14.00.Årsmötet kommer att hållas i Höganäs församlingshem, vinterträdgården. Mötet kan, med kort varsel, komma att ändras till digitalt möte beroende på smittspridning. Skullemötes ändras till att hållas digital görs ytterligare ett mailutskick med instruktioner för deltagande. Utöver kallelsen finner ni följande bilagor:• Dagordning för årsmötet 2022• Verksamhetsberättelse för 2021• Barn och Framtids räkenskaper 2021 Rösträtt vid årsmötetEn