Bli medlem

Du kan enkelt bli medlem i Barn och Framtid. Som medlem hjälper du till att förbättra barnens situation på de barnhem Barn och Framtid samarbetar med; Vimala Orphanage, Pandita Ramabai Mukti Mission och C.S.I. Home of Abundant Life. Ditt bidrag är viktigt för de barn som bor på barnhemmen.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kronor/person och år och täcker administrativa kostnader. Verksamheten drivs helt ideellt. Inga löner och arvoden förekommer. Som medlem har du möjlighet att påverka genom din röst på årsmötet.

Inbetalning

Glöm inte att skriva Medlem, namn och e-post alt. telefonnummer på meddelanderaden, när du gör din inbetalning.

Bank: Handelsbanken, bankgiro 613-9554

Du kan också swisha din inbetalning till 123 049 89 64

Tack för att du blir medlem!

Ann Landén

Ordförande