Bli medlem

Du kan enkelt bli medlem i Barn och Framtid.
Som medlem har du möjlighet att bidra till att barn vid tre barnhem får en trygg uppväxt och utbildning. Du kan påverka verksamheten i föreningen genom ideellt arbete, skriva motioner och genom din röst på årsmötet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kronor/person och år och täcker administrationskostnader. Verksamheten drivs helt ideellt. Inga löner och arvoden förekommer.

Inbetalning

Bank: Handelsbanken, bankgiro 613-9554. Skriv medlem, namn och e-post alt. Telefonnummer på meddelanderaden!

Swish: 123 049 89 64. Skriv medlem, namn och e-post alt. Telefonnummer på meddelanderaden!

Tack för att du blir medlem!