Ge en gåva

Du kan ge en gåva till barnhemmen. Du väljer själv hur stor gåvan skall vara och om du vill skänka pengar till något speciellt barn-hem, och om pengarna skall gå dit de bäst behövs.

Alla gåvor är välkomna, stort som smått, och kommer till nytta i verksamheten hos barnhemmen; Vimala Orphanage, Pandita Ramabai Mukti Mission och C.S.I. Home of Abundant Life.

Ditt bidrag är viktigt!

Inbetalning

Bank: Handelsbanken, bankgiro 613-9554. Skriv Gåva och eventuellt specifikt barnhem på meddelanderaden!

Swish:123 049 89 64. Skriv Gåva och eventuellt specifikt barnhem på meddelanderaden!

Tack för din gåva!