Ge en gåva

Du kan ge en gåva till barnhemmen. Du väljer själv hur stor gåvan skall vara samt om du vill skänka pengar till något speciellt barnhem, eller om pengarna skall gå dit de behövs. På så vis hjälper du till att förbättra barnens situation på de barnhem Barn och Framtid samarbetar med; Vimala Orphanage, Pandita Ramabai Mukti Mission och C.S.I. Home of Abundant Life.

Ditt bidrag är viktigt för de barn som bor på barnhemmen.

Gåva

Din gåva är en valfri summa pengar. Det är du som bestämmer hur mycket du vill ge. Alla gåvor är välkomna, stort som smått, och kommer till nytta i barnhemmens verksamhet.

Inbetalning

Glöm inte att skriva Gåva på meddelanderaden, samt om du vill skänka pengarna till något speciellt barnhem, när du gör din inbetalning.

Bank: Handelsbanken, bankgiro 613-9554

Swish

Nu kan du swisha in din gåva. Ladda ner appen, ange 1230498964 (Barn och Framtid) som mottagare, knappa in summan och ange vad bidraget ska gå till i textrutan. Klicka [Betala].

Tack för din gåva!