Bli fadder

Att vara fadder för ett barn innebär att man är regelbunden givare till ett barnhem och att man får följa ett barn under tiden på barn-hemmet. Som fadder får man:

Som fadder får man:

• information och bild på barnet
• veta hur det går för barnet i skolan och i det sociala livet på barnhemmet
• kännedom om hälso- eller andra problem
• information om utbildning/yrke som barnet valt
• i de flesta fall personliga hälsningar från barnet
• allmän information om barnhemmet

Det regelbundna givandet från faddrarna bidrar till att barn-hemmen kan planera för och ge barnen den bästa omsorg och utbildning som är möjlig.

För det enskilda barnet är det viktigt att ha en fadder och veta att någonstans i världen finns det någon som bryr sig särskilt mycket om just ”mig”.

Om fadderbarnet vill fortsätta till högre studier finns det ofta möjlighet att stödja barnet genom månatliga bidrag till barnhemmet.

Faddrarna bidrar i hög grad till att höja standarden på hemmen och ökar möjligheterna för att barnen ska få en bra framtid.

Fadderavgiften är 150 kronor per månad.

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!