Bli fadder

Att vara fadder innebär att man stödjer ett barn med ett ekonomiskt bidrag under barndomen och många väljer även att stödja ”sitt” barn till en yrkesutbildning. Genom fadderintäkterna stödjer faddern även barnhemmets övriga barn eftersom de medel som finns till förfogande för barnhemmet helt enkelt räcker längre.

Som fadder får man:

  • veta hur det går för fadderbarnet i skolan och i det sociala livet på barnhemmet
  • kännedom om hälso- eller andra problem
  • information om vilken utbildning barnet valt att inrikta sig på
  • allmän kunskap om barnhemmen och om Indien

Om en fadder väljer att avsluta sitt åtagande drabbas inte barnet eftersom barnhemmens policy är att alla barn ska ha jämlika villkor. Faddrar behövs för att barnhemmen ska kunna ge den bästa omsorg och utbildning som är möjlig att erbjuda barnen.

Självklart är det väsenligt för det enskilda barnet att ha en fadder och veta att någonstans i världen finns det en familj som bryr sig särskilt mycket om just ”mig”. Det som faddrar skickar till sitt fadderbarn i form av födelsedagspresenter, julklappar och andra högtider går direkt till fadderbarnet. Övriga barn får sina presenter från barnhemmets allmänna kassa och missgynnas inte.

På samma sätt går faddrars stöd till studier till det specifika fadderbarnet. Det säkerställer just det barnets möjligheter och skapar också en situation där ett barn som är studiemotiverat och inte har en fadder får därmed ökade möjligheter till stöd från barnhemmet.

Faddrarna bidrar i hög grad till att höja standarden på hemmen, möjligheterna för att barnen ska få en bra framtid och med att skapa glädje.

Fadderavgiften är 150 kronor per månad.

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!