Valberedning

Barn och Framtids valberedning utgörs av:

Åsa Dencker (sammankallande)

Agneta Svensson

Du som är medlem i Barn och framtid kan alltid nominera personer till styrelsen, detta görs via valberedningen och kommer avhandlas under årsmötet. Vill du komma i kontakt med valberedningen skicka gärna ett mail till valberedning@barnochframtid.se