Kalendarium

2024-03-24

Årsmöte kl.14.00, Himlagård

2023-03-25

Årsmöte kl.14.00-15.00, Höganäs Församling, Lilla salen

2022-01-22

Styrelsemöte kl. 09.30-14.00, via Teams

2022-03-20

Årsmöte kl.14.00. Höganäs församlingshem, vinterträdgården.

Inför årsmötet ska motioner vara styrelsen tillhanda 15/1 och propositioner ska vara styrelsen tillhanda 31/1