Ansvarig barnhem

Ansvariga för Mukti
Birgitta Pålsson Janerheim birgitta@barnochframtid.se
Bengt Arvidsson bengt@barnochframtid.se
Caroline Salvigsen caroline@barnochframtid.se

Ansvarig för Vimala
Ann Landén. 070-1487794, ann@barnochframtid.se
Isabell Pettersson. 073-232 17 47, isabell@barnochframtid.se

Ansvarig för Chingleput
Isabell Pettersson. 073-232 17 47, isabell@barnochframtid.se