Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedgaon

Barnhemmet är beläget i samhället Kedgaon ca 5 mil från staden Poona i sydvästra Indien, i ett område som ligger i delstaten Maharasthra. Barnhemmet grundlades 1890 av en indisk kvinna vid namn Pandita Ramabai som själv fick uppleva hur illa kvinnor och barn på den tiden behandlades på grund av sitt ringa värde.

Fortfarande har kvinnan i Indien en mycket låg ställning, detta och de övriga barnhemmen har än idag en stor uppgift. Pandita Ramabai skapade en fristad för unga änkor och flickor, barnhemmet har under årens lopp utvecklats och för närvarande finns det ca 350 flickor från småbarnsåldern upp till tonår och även äldre. Flickorna placeras i någon av ”Blomsterfamiljerna”; ”Rose”, ”Jasmine”, ”Hibiscus” med flera, där varje familj består av 15-22 flickor i olika åldrar. I familjerna finns två eller tre vuxna som fostrar och ser till barnens bästa. De äldre barnen hjälper de yngre och utför också en stor del praktiska bestyr i familjerna.

Under 2020 startades Hebron boys home där pojkar är välkomna. Hemmet ligger utanför men i nära anslutning till Mukti.

 

Inkomster
Barnhemmet får varje månad ekonomiskt stöd för omkring 100 barn genom svenska faddrar via Barn och Framtid.

Barnen kommer från den värsta slummen och misären i storstäderna Mumbai och Poona och dess omgivningar, många av dem är föräldralösa och har upplevt våld och död i sina familjer. På barnhemsområdet, som kan liknas vid ett samhälle i samhället, finns skolor. Skolorna omfattar alla stadier från förskola upp till motsvarande vårt gymnasium. I dessa går också många barn från samhället utanför. Standarden i undervisningen är mycket hög och varje år ligger några av flickorna på en så hög betygsnivå att de premieras av skolmyndigheterna i delstaten Maharastra. En stor andel av flickorna går till högre utbildningar av olika slag.

 

Många barn med olika funktionshinder tas om hand och får den bästa tänkbara träning och behandling och dessutom hjälpmedel för att fungera i vardagen. Till Mukti hör också ett litet sjukhus som kan behandla barnen om de råkar ut för sjukdom eller olyckor. Tidvis finns läkare anställda eller kommer de till barnhemmet periodvis. Det bor också ett antal äldre kvinnor på ”Old Peoples Home”. Det är kvinnor som kommit till barnhemmet i tidig ålder och sedan tillbringat hela sitt liv där eftersom de haft olika former av funktionshinder, vilka inneburit att de inte kunnat slussas ut i samhället och klarat sin försörjning på egen hand.

Mukti Mission driver lantbruk med djurhållning, bland annat kor och höns. Överskottet av mjölk och ägg säljs liksom de lokala grödorna som odlas. Allt bidrar till att ekonomiskt bära upp barnhemmet.

 

Mikrolån med goda resultat

Under våren 2010 har grunden lagts till en ”Mikrofond” på Mukti Mission. Projektet har initierats av Barn och Framtid och mikrolånet innebär att ett antal flickor har fått möjligheter att låna en summa för att etablera egen verksamhet inom sömnad och design, bageriverksamhet och konsthantverk. Liknande verksamheter planeras inom flera andra områden. Verksamheterna ska generera inkomster för flickornas försörjning och lånen ska på sikt kunna betalas tillbaka för att bereda nya flickor möjligheter till mikrolån.

 

Detta innebär att unga kvinnor som vuxit upp på barnhemmet och som inte har haft andra förutsättningar, har fått chans till en inkomst och egen försörjning genom detta projekt. De har under ledning av välutbildade lärare startat olika typer av verksamheter inom konsthantverk, sömnad, broderi och bageri. Projekten genererar redan inkomster. Många unga kvinnor är involverade och flera av dem har redan så smått kunnat påbörja återbetalning av sina lån.

 

 

Flicka på Mukti visar hur du kan tillverka en blomsterkrans av papper.