Bästa medlemmar och faddrar i föreningen Barn och Framtid,

Välkomna till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, lördagen den 25 mars 2023 kl. 14.00.
Årsmötet kommer att hållas i Höganäs församlingshem, lilla salen

Utöver kallelsen finner ni följande bilagor:

Ni som önskar delta vid årsmötet digitalt meddela Ann Landén senast 2023-03-23.
ann@barnochframtid.se

Rösträtt vid årsmötet

En påminnelse om årlig medlemsavgift på 100kr/person. (En betald medlemsavgift ger en rösträtt vid årsmötet).

Swisha medlemsavgift till: 1230498964 (Barn och Framtid) eller Betala via bankgiro 613-9554.
OBS: Skriv medlemsavgift och namn i meddelanderaden.

Vi hoppas att ni har möjlighet att delta vid årsmötet.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Barn och Framtid genom
Ann Landén, ordförande