Styrelsen

Vi som förening arbetar ideellt, styrelsen likaså. Vi har olika bakgrund och till vardags olika professioner. Det som förenar oss är viljan och drivkraften att med enkelhet hjälpa barn i ett land med sämre förutsättningar än de vi har i Sverige.

Styrelsens mål är att ha en öppen dialog med medlemmar, faddrar och andra intresserade

Hör av dig:

  • om du har idéer synpunkter och förslag som gynnar föreningens framtida verksamhet
  • om du har idéer som gynnar framtiden för barnen på barnhemmen i Indien
  • om du önskar mer information om föreningen Barn och Framtid

Kontakta styrelsen, barnhemmens kontaktansvariga eller någon annan i vår förening som du har förtroende för:

Ann Landén, ordförande
ann@barnochframtid.se

Eva Norström, vice ordförande
eva@barnochframtid.se

Birgitta Hellberg, sekreterare
birgittaH@barnochframtid.se

Ulla-Maj Persson, kassör
ullamaj@barnochframtid.se

Isabell Pettersson, ledamot
isabell@barnochframtid.se

Birgitta Pålsson, ledamot
birgitta@barnochframtid.se

Emma Bengtsson, ledamot

Hedersmedlem
Sonja Carlson

Adress
Segelvägen 19
263 52 Lerberget