Kategori Arkiv: Pågående insamlingar

1 klassrum blev 2 – utbildning är vägen till ett självförsörjande liv

Bakgrund Myndigheterna i Maharashtra, den delstat i vilket Pandita Ramabai Mukti Mission ingår, beslutade under år 2014 att högst 30 elever får studera i varje klassrum. Rådande situation på Mukti är att över 100 elever studerar i samma klassrum. Med detta som grund beslutade Barn och Framtids styrelse, den 20 september 2014, att bidra med kostnaden för byggnationen av ett (1) klassrum av totalt 4st, utifrån de nya standarderna ålagda av myndigheterna (max 30 elever). Summan baserades på 80/20 regeln