Bakgrund

Myndigheterna i Maharashtra, den delstat i vilket Pandita Ramabai Mukti Mission ingår, beslutade under år 2014 att högst 30 elever får studera i varje klassrum. Rådande situation på Mukti är att över 100 elever studerar i samma klassrum.

Med detta som grund beslutade Barn och Framtids styrelse, den 20 september 2014, att bidra med kostnaden för byggnationen av ett (1) klassrum av totalt 4st, utifrån de nya standarderna ålagda av myndigheterna (max 30 elever). Summan baserades på 80/20 regeln dvs. föreningen bekostar 80 % och mottagarorganisationen 20% varpå summan landade på 75.000 SEK.

Nutid

I juli i år 2015 fick vi äntligen offerten som Mukti Mission hämtat in från lokala byggherrar. Det stod tidigt klart att bygga endast 1 klassrum blir svårt då grunden för hela byggnationen är baserad på 4 klassrum. Detta gjorde det omöjligt för entreprenören att räkna hem byggnationen av endast 1 klassrum (det vi tänkt stödja). Mukti fick beviljat medel av ytterligare sponsor organisationer för ytterligare 2 klassrum. Summa summarum: vi hade beslutat att stödja 1 därtill hade ytterligare sponsor organisationer valt att stödja 2 klassrum således återstod för Mukti att hitta någon som kunde sponsra det 4:e klassrummet så att själva bygget skulle kunna genomföras, då 3 inte heller var något alternativ sett till antalet elever som måste huseras.

1 blev 2, tillsammans gör vi skillnad!

Kostnaden för att bygga 2 klassrum är 1 650 000 tusen Indiska rupies dvs. ca 210 000 sek (jag skriver cirka då kursen mellan SEK och INR varierar). Då Barn och Framtid ser utbildning som en väldigt viktig ingrediens till ett självständigt liv för barnen vi stödjer, beslutade styrelsen under senaste styrelsemöte att stödja byggnationen av 2 klassrum till 80 % av totala kostnaden (baserat på 2 klassrum) dvs. ca 170 tusen SEK.  I och med detta åtar sig Mukti att själva stå för 20 % av kostnaden. Specifikt stödjer föreningen de kostnader som är presenterade i offerten och allt därutöver som tillkommer står Mukti till 100 % för själva.

Viktigast av allt, – byggandet av skolsalarna kan i och med detta beslut bli av!! Mukti Mission har sedan styrelsens beslut (juni 2015) påbörjat byggnationen, nedan ser ni bilder på vad som så småningom kommer bli klassrumsbyggnaden.

Vi i styrelsen känner en stor glädje i att vår förening på detta sätt får vara med och bidra till att förhållandena för undervisning och elever förbättras vilket kommer bidra till långsiktigt hållbara förändringar.

Vi tar tacksamt imot alla gåvor som kan undvaras detta ändamål. Swisha din gåva till 1230498964 (Barn och Framtid) som mottagare eller sätt in gåvor till vårt bankgiro: 613-9554 (Handelsbanken)märk gåvan Klassrum Mukti.

Tack för ditt bidrag!

Styrelsen Barn och Framtid genom ordf. David Carlson

 

Såhär ser bygget av de två klassrummen ut just nu:

Mukti1  Mukti2

Mukti3  Mukti4