Föreningens grundare samt historia

Föreningen Barn och Framtid bildades i mars 2010 för att kunna bidra till barnhemmens utveckling på ett mer organiserat och effektivt sätt.
Föreningen har en lång förhistoria. Närmare bestämt inleddes de första kontakterna med barnhem i Indien i slutet av 1970-talet då föreningens grundare Sonja Carlson och hennes man Clas-Göran Carlson tog emot en son från barnhemmet Home of Abundant Life, Chingleput. Kontakten med barnhemmet fortsatte och efter drygt ett år fick de ännu en son.

Sonja fick frågan om hon kunde tänka sig att resa till Indien för att ta med andra familjers barn hem till Sverige och hon tackade ja till detta. Det blev inledningen till ett allt intensivare engagemang.

Sonja och hennes make arbetade oförtrutet med att sprida information, organisera fadderverksamhet och att stödja barnhemmen på olika sätt. Många fantastiska människor kom i deras väg, i Indien, England och Sverige. Människor som inkluderade Sonja i sin verksamhet, människor som blev inkluderade i Sonjas verksamhet genom att ta sig an fadderbarn, hjälpa till med insamlingar och med att sprida information.
Starka band har knutits mellan människor och länder, band som hållit tack vare att fadderverksamheten organiserats och drivits på av Sonja på ett föredömligt sätt.

Ta del av Sonja Carlsons egen berättelse, Indien, en del i mitt hjärta

Samarbetet är personligt och nära och har pågått under många år. Barn och framtids styrelse, fadderansvariga, faddrar, medlemmar och många fler engagerade vänner arbetar vidare med att stötta barnhemmen.