Barn och Framtid

Vi arbetar ideellt, med enkelhet, sparsamhet och transparens som motto. Vi samarbetar med tre barnhem i Indien och ger stöd till deras verksamheter för vård, uppfostran, undervisning och utbildning. Vi har bildat en förening, Barn och Framtid, för att kunna göra detta på ett organiserat och effektivt sätt.

Många i föreningen har långa och starka band med barnhemmen och vi har alla olika bakgrunder och professioner. Styrelsen och de aktiva i föreningen arbetar helt ideellt. Det som förenar oss alla är viljan att hjälpa barn i ett land med sämre förutsättningar än de vi har här i Sverige.

Vi tror på enkelhet. Därför ska inte heller våra omkostnader vara mer än de absolut nödvändiga. Resten ska vi lägga på att uppfylla vårt syfte!

Vi har inget 90-konto, därför att kostnaden för detta inte på något sätt står i proportion till övriga administrativa kostnader. Vi anser kort och gott att det som ett 90-konto skulle kosta gör bättre effekt genom att användas för att exempelvis bygga nya tak eller badrum på något av de barnhem vi stödjer.

Barn och Framtid behandlar dina personuppgifter enligt PuL och GDPR.

Adress
Barn och Framtid
Segelvägen 19, 263 52 Lerberget

Organisationsnummer
802451-6661

Bank
Handelsbanken giro 613-9554

>Stadgar

>Arkiv

>Styrelsen