Barn och Framtid

Vi är en förening som arbetar ideellt, med enkelhet, sparsamhet och transparens som motto. Vi samarbetar med tre barnhem i Indien och ger stöd för omvårdnad men framför allt undervisning och utbildning.

Många i föreningen har långa och starka band med barnhemmen. Styrelsen och de aktiva i föreningen arbetar helt ideellt och vi har alla olika bakgrunder och professioner. Det som förenar oss alla är viljan att hjälpa barn i ett land med sämre förutsättningar än de vi har här i Sverige.

Vi tror på enkelhet. Därför ska inte heller våra omkostnader vara mer än de absolut nödvändiga. Resten ska vi lägga på att uppfylla vårt syfte!

Barn och Framtid – tre barnhem i Indien
Barn och Framtid samarbetar med tre barnhem i Indien, som vi hjälper och stöttar på olika sätt;

• Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon
• Vimala Orphanage i Marthandam
• C.S.I. Home for Abundant Life i Chingleput.

Man kan bidra på olika sätt, genom medlemskap, att bli fadder till ett eller flera barn, att ge enskilda bidrag samt att ge ”starta upp bidrag” så att ungdomarna som lämnar barnhemmet kan starta sin egen verksamhet och försörja sig och sin framtida familj.

Hur vi arbetar för barnhemmen
Barn och Framtid har direktkontakt med barnhemmen. Det betyder att föreningen har kontroll över de medel som föreningen och dess medlemmar bidrar med.

Barn och Framtid har följande målsättningar:

• att lämna medel för omvårdnad, undervisning och utbildning till barn som bor på något av de tre barnhemmen samt unga vuxna som fortsatt är knutna till barnhemmen med studerar på college eller universitet på annan ort
• att vara politiskt och religiöst oberoende och lämna medel oberoende av politik, religion eller härstamning
• att lämna medel till projekt eller andra tillfälliga behov på, eller i anslutning till barnhemmen

Vi har inget 90-konto, därför att kostnaden för detta inte på något sätt står i proportion till övriga administrativa kostnader. Vi anser kort och gott att det som ett 90-konto skulle kosta gör bättre effekt genom att användas för att ge ett barn bättre förutsättningar för skolgång och utbildning.

Barn och Framtid behandlar dina personuppgifter enligt PuL och GDPR.

Adress
Barn och Framtid
Segelvägen 19
263 52 Lerberget

Organisationsnummer
802451–6661

Bank
Handelsbanken giro 613-9554

Så arbetar vi

Övergivna barn

Trots den industriella utvecklingen är Indien ett fattigt utvecklingsland. Den stora befolkningen placerar Indien bland jordens fattigare länder. Indien präglas av stora regionala skillnader och utpräglade ekonomiska och sociala problem. Stora delar av befolkningen lider av svår fattigdom med analfabetism och undernäring som följd.

Fattigdomen bidrar också till att många barn överges. Ofta är det ensamstående, fattiga mödrar som tvingas lämna bort sina barn av sociala och ekonomiska skäl. Det är främst flickor som överges, på grund av det indiska hemgiftssystemet. Vissa barn som växer upp på barnhem har svårt att klara sig ute i samhället, då de lämnar barnhemmet, om de inte har en familjs sociala och ekonomiska skyddsnät. Ungdomarna behöver hjälp med vidareutbildning. Vissa har förutsättningar till högre utbildningar och andra behöver få möjlighet att lära sig ett yrke så de kan försörja sig och sin framtida familj.

Barnhem

Eftersom så många barn överges i Indien redan vid födseln, av fattiga föräldrar, är behovet av barnhemsplatser stort. Här får barnen mat och husrum, vuxenstöd och kamrater. Dessa övergivna barn har ett stort behov av kärlek och trygghet och att få uppleva den bekymmersfrihet och glädje som alla barn har rätt till. Barnen får möjlighet att utvecklas normalt med rätt näring, omvårdnad och skolgång till bärkraftiga och självständiga vuxna, som kan försörja sig och sin framtida familj.

Barn och Framtid – tre barnhem i Indien
Barn och Framtid samarbetar med tre barnhem i Indien, som vi hjälper och stöttar på olika sätt;

  • Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon
  • Vimala Orphanage i Marthandam
  • C.S.I. Home for Abundant Life i Chingleput.

Samarbetet är mångårigt, personligt och nära och har pågått under många år. 2010 bildades föreningen Barn och Framtid, för att kunna bidra till barnhemmens utveckling på ett mer organiserat och effektivt sätt. Man kan bidra på olika sätt, genom medlemskap, att bli fadder till ett eller flera barn, att ge bidrag eller att ge ett mikrolån (endast Mukti), så att ungdomarna som lämnar barnhemmet kan starta sin egen verksamhet och försörja sig och sin framtida familj.

Hur vi arbetar för barnhemmen

Barn och Framtid har direktkontakt med barnhemmen. Det betyder att föreningen har full kontroll över de medel som föreningen och dess medlemmar bidrar med, samt insamlade medel. Vi vet att hjälpen når fram till barnhemmen, för vi har små omkostnader utan fördyrande mellanhänder. Styrelsen, kontaktansvariga och övriga engagerade arbetar på ideell basis.

Barn och Framtid har följande målsättningar:

  • att lämna medel för vård, uppfostran, undervisning och utbildning till barn och unga som bor på något av de tre barnhemmen
  • att vara politiskt och religiöst oberoende och lämna medel oberoende av politik, religion eller härstamning
  • att lämna medel till projekt på, eller i anslutning till, barnhemmen

Läs mer om Barn och Framtids värdegrund här.

Bank
Handelsbanken giro 613-9554

>Stadgar

>Arkiv

>Styrelsen