Author Archives: Barn & Framtid

Kvartalsrapport från Chingleput nov. 2013

Barnen på Home of Abundant Life i Chingleput har nyligen avslutat sina mitterminsprov, och de allra flesta har klarat dem väldigt bra. Innan sommaren klarade samtliga barn sina slutprov, vilket är väldigt bra. Barn och Framtid har hjälpt till med sponsring för att få bättre engelska undervisning, och numera kommer en lärare till barnhemmet två gånger i veckan. Barnen tycker detta är roligt och är väldigt intresserade av att lära sig prata engelska bättre. Barnhemmet arrangerar diverse olika aktivteter för

Mikrolån genererar inkomster

Redan under det första halvåret efter att projekten satts igång hade det redan genererat inkomster. Många unga kvinnor är involverade och flera av dem har redan så smått kunnat påbörja återbetala sina lån. Mikrolånet har en avgörande betydelse för hur framtiden ser ut för dessa unga kvinnor. Hjälp oss ge fler chansen att starta en egen verksamhet. Gå in under Bidrag och välj Mikrolån, för att läsa hur du kan ge medel till Mikrolån. Bakgrund: 2010 initierade Barn och Framtid

En förening till stöd för barn i Indien

Många barn överges i Indien redan vid födseln på grund av svår fattigdom i familjen. Det kan också bero på att en ung flicka blivit ofrivilligt gravid. Orsaken kan vara att det nyfödda barnet är en flicka, vilket utgör en extra belastning på familjen på grund av hemgiftssystemet. Även barn som är några år gamla, ibland hela syskongrupper, överlämnas till barnhemmen sedan mödrar antingen övergetts av fadern/maken eller blivit änkor och inte längre har någon möjlighet att försörja sina barn eller

Trygg start – ljusare framtid

På ett väl fungerande barnhem, får barnen möjlighet att utvecklas till harmoniska och självförsörjande vuxna. Här får barnen trygghet, möta glädjen, rätt näring, sjukvård, omvårdnad och skolgång. Många av barnen lyckas väl och är oerhört angelägna i sitt lärande, med goda resultat som följd. Med en bra start kan barnen nå långt och bli framgångsrika vuxna. Barn och Framtid samarbetar med tre olika barnhem; Mukti, Vimala och CSI. Vi har faddrar som betalar till ett eller flera barn varje månad

Vill du också hjälpa barnen?

Din insats gör en betydande skillnad i vardagen, nu och i framtiden, för barnen. Pengarna går till barnens vardagsbehov, hälsa och utbildning. Du bestämmer själv vilket av våra tre barnhem du vill hjälpa och hur mycket du vill ge. Du kan hjälpa till på flera olika sätt: Vi välkomnar dig som medlem (100:-/person och år) Du kan bli fadder för ett eller flera barn (125:-/barn och månad) Vi tar tacksamt emot valfri gåva Om du har möjlighet att ge ett

Isabells information -Home of Abuntant Life- maj 2013

Vi har just nu 61 barn med svenska faddrar på Home of Abundant Life, och fler är på gång. Det är duktiga barn som satsar på sina studier och fritidsaktiviteter som barnhemmet arrangerar. Just nu försöker vi samla in pengar till att bygga upp ett nytt kök, som idag är i väldigt dåligt skick. Vi hoppas att arbetet påbörjas snarast. Efter ett besök på hemmet i mars kan jag konstatera att det är sig likt. Barnen blir så glada när