Många barn överges i Indien redan vid födseln på grund av svår fattigdom i familjen. Det kan också bero på att en ung flicka blivit ofrivilligt gravid. Orsaken kan vara att det nyfödda barnet är en flicka, vilket utgör en extra belastning på familjen på grund av hemgiftssystemet. Även barn som är några år gamla, ibland hela syskongrupper, överlämnas till barnhemmen sedan mödrar antingen övergetts av fadern/maken eller blivit änkor och inte längre har någon möjlighet att försörja sina barn eller ge dem skolgång och utbildning.Barn och Framtid är en förening som bildades 2010 efter att ha haft kontakt med och understött barnhem i Indien under många år.. Syftet är att fortsätta det arbetet och den hjälpen till gagn för barnens utveckling.

Vi som arbetar i föreningen Barn och Framtid arbetar ideellt. Vi har olika bakgrund och professioner. Det som förenar oss är en stark vilja att hjälpa barn i ett land med sämre förutsättningar än de som finns i Sverige.

 

tillstodforbarnen