Kategori Arkiv: Organisationsinfo

En förening till stöd för barn i Indien

Många barn överges i Indien redan vid födseln på grund av svår fattigdom i familjen. Det kan också bero på att en ung flicka blivit ofrivilligt gravid. Orsaken kan vara att det nyfödda barnet är en flicka, vilket utgör en extra belastning på familjen på grund av hemgiftssystemet. Även barn som är några år gamla, ibland hela syskongrupper, överlämnas till barnhemmen sedan mödrar antingen övergetts av fadern/maken eller blivit änkor och inte längre har någon möjlighet att försörja sina barn eller

Trygg start – ljusare framtid

På ett väl fungerande barnhem, får barnen möjlighet att utvecklas till harmoniska och självförsörjande vuxna. Här får barnen trygghet, möta glädjen, rätt näring, sjukvård, omvårdnad och skolgång. Många av barnen lyckas väl och är oerhört angelägna i sitt lärande, med goda resultat som följd. Med en bra start kan barnen nå långt och bli framgångsrika vuxna. Barn och Framtid samarbetar med tre olika barnhem; Mukti, Vimala och CSI. Vi har faddrar som betalar till ett eller flera barn varje månad

Vill du också hjälpa barnen?

Din insats gör en betydande skillnad i vardagen, nu och i framtiden, för barnen. Pengarna går till barnens vardagsbehov, hälsa och utbildning. Du bestämmer själv vilket av våra tre barnhem du vill hjälpa och hur mycket du vill ge. Du kan hjälpa till på flera olika sätt: Vi välkomnar dig som medlem (100:-/person och år) Du kan bli fadder för ett eller flera barn (125:-/barn och månad) Vi tar tacksamt emot valfri gåva Om du har möjlighet att ge ett