På ett väl fungerande barnhem, får barnen möjlighet att utvecklas till harmoniska och självförsörjande vuxna. Här får barnen trygghet, möta glädjen, rätt näring, sjukvård, omvårdnad och skolgång.

Många av barnen lyckas väl och är oerhört angelägna i sitt lärande, med goda resultat som följd. Med en bra start kan barnen nå långt och bli framgångsrika vuxna.

Barn och Framtid samarbetar med tre olika barnhem; Mukti, Vimala och CSI. Vi har faddrar som betalar till ett eller flera barn varje månad och vi ordnar insamlingar för speciella projekt. Bland annat har vi hjälp till att göra en renovering av hygienutrymmen möjlig samt lagat läckande tak. Barn och Framtid har även initierat Mikrolån på ett av barnhemmen, Mukti, som de unga kvinnorna har möjlighet att ansöka om som en extra skjuts på väg in i vuxenlivet. Med hjälp av mikrolån kan de efter en yrkesutbildning starta egen verksamhet.

SKOLA