Vi har just nu 61 barn med svenska faddrar på Home of Abundant Life, och fler är på gång. Det är duktiga barn som satsar på sina studier och fritidsaktiviteter som barnhemmet arrangerar.

Just nu försöker vi samla in pengar till att bygga upp ett nytt kök, som idag är i väldigt dåligt skick. Vi hoppas att arbetet påbörjas snarast.

Efter ett besök på hemmet i mars kan jag konstatera att det är sig likt. Barnen blir så glada när man kommer på besök och ställer till med sång och dans. Det är alltid lika fantastiskt att komma dit!

Barnen har just nu sommarlov, från slutet av april och ska åter till skolan den 3 juni. Men andra aktiviteter så som utbildning i ledarskap, musik och sport finns tillgängligt under lovet och många av barnen deltar i dessa program.

Intresset för att bli bättre på engelska är stort och på lördagar och söndagar kommer en lärare till barnhemmet och undervisar alla barnen.

De äldre flickorna som studerar vidare på universitet är också väldigt duktiga och föreståndaren på Home of Abundant Life, Miss Carolin, gör regelbundna besök på de olika universiteten.

Mukti-fam 2