Barnen på Home of Abundant Life i Chingleput har nyligen avslutat sina mitterminsprov, och de allra flesta har klarat dem väldigt bra. Innan sommaren klarade samtliga barn sina slutprov, vilket är väldigt bra.

Barn och Framtid har hjälpt till med sponsring för att få bättre engelska undervisning, och numera kommer en lärare till barnhemmet två gånger i veckan. Barnen tycker detta är roligt och är väldigt intresserade av att lära sig prata engelska bättre.

Barnhemmet arrangerar diverse olika aktivteter för barnen efter skoltid, bland annat sportprogram och matlagning. Barnen hjälper även till att sköta barnhemmets trädgård, där de får odla egna grönsaker. De tycker även mycket om att rita och gör fina kort för födelsedagar och högtider. Men största intresset är nog dans och musik, vilket de är otroligt duktiga på. De är ibland med på tävlingar i distriktet, med bra resultat.

Barnhemmet lägger stor vikt vid barnens hälsa och nyligen genomfördes både hälso- och tandkontroll för alla. Undersökningarna visade på bra hälsotillstånd för samtliga barn.

Åtta flickor av de äldre flickorna har börjat studera på universitet. De flesta studerar närheten av Chingleput, men två flickor har flyttat till Mysore som ligger en lite längre söderut i samma delstat. Fem av flickorna studerar till att bli sjuksköterskor, de övriga studerar biomedicinsk teknik, engelsk litteratur och systemvetenskap.

1299312782_resized