Köket vid barnhemmet Home of Abundant Life, Chingleput, Indien, är i mycket dåligt och ohygieniskt skick. Det är så dåligt att vi skulle klassa det som en risk för barnens hälsa. Barn och Framtids styrelse har därför i samråd med ledningen för barnhemmet beslutat att vara med och finansiera ett nytt och hälsosammare kök, där hygien kommer i fokus.

Genomförandet sker i ett partnerskap mellan Barn och Framtid och barnhemmet i Indien.

Totala kostnaden för ett bättre kök är ca 115 000 kronor. Barnhemmet kommer att bidra med 40 000 kronor och Barn och Framtid önskar bidra med 75 000 kronor.

 

Bild1

Målsättningen med insamlingen är alltså 75 000 kronor! 

Vill du vara med? 

Märk inbetalningen ”kök Chingleput” 

Bankgiro nummer 613-9554

Org.nr 802451–661

Alla bidrag – små som stora – till det nya köket i Chingleput är välkomna och gör skillnad!

Resultatet kommer att redovisas i text och bilder här på hemsidan.