Kategori Arkiv: Insamlingar

Behållning från höstbasaren

Föreningen vill säga ett stort tack till Höganäs församling för den årliga höstbasaren till förmån för Barn och Framtid. All behållning från lotterierna, serveringen och auktionen gick oavkortat till föreningen och uppgick till 30 500 kronor. Barn och Framtids ordförande David Carlson framför sitt tack: ”Stort tack till alla som hjälpt till, såväl innan som under och efter basaren men också alla ni som bakat, fått saker skänkta som sedan kunde auktioneras ut. Stort tack allesammans. Vi framför föreningens hjärtliga tack

Bilder på köket i Chingleput före och efter

Äntligen är det nya köket på barnhemmet i Chingleput färdigt! Orsaken att det tagit väldigt lång tid är att det varit svårt att hitta arbetare till att slutföra projektet. Nu har de kopplat in vattnet och även hittat en lämplig gasleverantör. Tack till alla som bidragit med medel för att hjälpa till med att säkerställa att barn och personal har ett hygieniskt och säkert kök! Här kommer några bilder på hur det såg ut innan. Stort tack för hjälpen att

75.000 kronor till nya klassrum på Mukti

Barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission har av myndigheterna ålagts att omgående bygga om sina skolbyggnader så att högst 30 elever studerar i varje klassrum. Idag studerade över 100 barn i samma klassrum. Ombyggnaden medför stora kostnader för barnhemmet totalt ca 300.000 kronor. Barn och Framtids styrelse beslutade vid styrelsemötet den 20 september 2014 att bidraga med kostnaden för ett klassrum dvs. 75.000 kronor. Detta förutsätter att finansieringen finns för hela ombyggnaden dvs. att byggnationen sker i ett partnerskap där barnhemmet är med och

Nytt till Vimala

Styrelsen för Barn och Framtid beslöt vid sitt senaste möte 2014.09.20, att stödja barnhemmet Vimala med 7.500 kronor som ekonomiskt stöd till följande: Ekonomisk hjälp till inköp, installation och igångsättning av en elektrisk   maskin som bränner flickornas hygienartiklar (bindor). Ekonomisk hjälp för inköp av skolböcker mm för 11 elever i årskurs 6.

Ombyggnad påbörjad

Köksrenoveringen vid barnhemmet Home of Abundant, Chingleput  har påbörjats. Föreningen har som tidigare nämnts lovat bidraga med 75 000:- till ombyggnaden då det befintliga köket var så dåligt att det var risk för barnens hälsa. Barnhemmet har nu skickat oss bilder för att visa att ombyggnaden har påbörjats (se nedan). Se även under insamlingar/pågående insamlingar. Viill du vara med och bidra med en gåva -till ett hälsosammare kök för barnen  på barnhemmet i Chingleput – sätt då in din gåva på föreningens bankgiro Bg.nr:613-9554 (handelsbanken)