Styrelsen för Barn och Framtid beslöt vid sitt senaste möte 2014.09.20, att stödja barnhemmet Vimala med 7.500 kronor som ekonomiskt stöd till följande:

  • Ekonomisk hjälp till inköp, installation och igångsättning av en elektrisk   maskin som bränner flickornas hygienartiklar (bindor).
  • Ekonomisk hjälp för inköp av skolböcker mm för 11 elever i årskurs 6.