Köksrenoveringen vid barnhemmet Home of Abundant, Chingleput  har påbörjats. Föreningen har som tidigare nämnts lovat bidraga med 75 000:- till ombyggnaden då det befintliga köket var så dåligt att det var risk för barnens hälsa. Barnhemmet har nu skickat oss bilder för att visa att ombyggnaden har påbörjats (se nedan). Se även under insamlingar/pågående insamlingar.

Viill du vara med och bidra med en gåva -till ett hälsosammare kök för barnen  på barnhemmet i Chingleput – sätt då in din gåva på föreningens bankgiro Bg.nr:613-9554 (handelsbanken) och gör en notering ”Kök Chingleput”

Liten som stor gåva gör skillnad för barnen Tack för din gåva!

DSC_0017.JPG ombyggnad kök CHingleput DSC_0022.JPG ombyggnad kök chingleut