Barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission har av myndigheterna ålagts att omgående bygga om sina skolbyggnader så att högst 30 elever studerar i varje klassrum. Idag studerade över 100 barn i samma klassrum. Ombyggnaden medför stora kostnader för barnhemmet totalt ca 300.000 kronor.

Barn och Framtids styrelse beslutade vid styrelsemötet den 20 september 2014 att bidraga med kostnaden för ett klassrum dvs. 75.000 kronor. Detta förutsätter att finansieringen finns för hela ombyggnaden dvs. att byggnationen sker i ett partnerskap där barnhemmet är med och betalar sin del.

Styrelsen önskar att Mukti kan ge det framtida klassrummet ett namn som speglar vår förening.

Barn och Framtids styrelse känner stor glädje att kunna stödja detta projekt och därmed bidraga till den utbildning som gynnar barnens framtida behov.

 

Skiss över kommande klassrum.

Kommande klassrum