På barnhemmet Mukti´s skola finns 10 årskurser och 20 lärare. Med över hundra elever i varje klass och två lärare per klass känns det som om den svenska debatten om mindre klasser och högre lärartäthet har fått sin motpol. Barn och framtid har efter förfrågan fått ett matteprov för klass 5.

Vill du se matteprovet som gäller för en femteklassare vid Mukti skola

Klicka på denna länken för att öppna matteprovet:

STD V Maths Examination