Bästa medlemmar & faddrar i föreningen Barn och Framtid.

Kallelse

Härmed kallas ni till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, söndagen den 15 mars 2020 kl. 14.00 i Församlingshemmet Himlagård, Kyrkplatsen 3 Höganäs.

Utöver kallelsen finner ni som bilagor:

  • Förslag på dagordning för årsmötet
  • Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen undertecknas av samtliga styrelseledamöter strax innan årsmötet, då vi är utsprida över södra Sverige.

Samtliga ovannämnda underlag finner ni också på hemsidan www.barnochframtid.se  (från och med fredagen den 14 februari)

Rösträtt vid årsmötet

Vi vill också påminna om medlemsavgiften, 100 kr/person och år. Alla betalande medlemmar har rösträtt på årsmötet. En betald medlemsavgift ger en röst vid årsmötet.

Swisha in er medlemsavgift till: 1230498964 (Barn och Framtid)

eller Betala via bankgiro 613-9554.
i meddelandet skriver ni medlemsavgift samt ert namn.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Barn och Framtid
genom Ann Landén, ordförande.