Årsmötet avseende, Föreninge Barn och Framtids (BoF:s), verksamhetsår 2013 hölls den 29 mars i Församlingshemmet Himlagård i Höganäs.

Årsmötet inleddes med sång och musik framfört av Ethel R Sjöberg, Josefina Klang samt Ottilia Sjöberg.

Sten Newman, ordförande för BoF, hälsade välkommen samt informerade om tidigare och pågående projekt. Information lämnades även om aktuella händelser vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon (Mukti). Barnhemmet firade i mars 125 år. Barnen och personal samt ortsbefolkningen har i början av mars månad 2014 genomfört freds- och protestmarscher mot myndigheternas beslut att bygga ut landsvägen genom Muktis marker till motorväg.

Johanna Nilsson, kontaktansvarig för barnhemmet Vimala Orpanhage i Marthandam (Vimala), lämnade rapport från verksamheten i Vimala.  Johanna visade även bilder från Vimala som barnen själva tagit.  Johanna berättade också att hon nästan varje vecka har kontakt med Vimala via skype.

Sonja Carlsson informerade från barnhemmet Home of Abundant Life i Chingleput .

Sten Newman presenterade och informerade om BoF:s nya hemsida. www.barnochframtid.se.  Därefter blev det mer sång och musik.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att Gunvor Andersson valdes till ordförande för årsmötet samt valdes Josefina Klang till sekreterare. Efter att dagordningen fastställts vidtog stadgeenliga förhandlingar. Verksamhetsberättelsen för 2013 delades ut till de närvaranden och tid gavs för genomläsning. Verksamhetsberättelsen godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ordförande samt styrelse valdes för 2014. Den valda styrelsen består av samma personer som för 2013.

Medlemsavgiften för 2014 fasställdes till 100: -/år och person.

Årsmötets ordförande, Gunvor Andersson, läste upp styrelsens förslag till BoF:s värdegrund. Årsmötet godkände värdegrunden. Läs mer på hemsidan.

Årsmötet avslutades med mingel, kaffe, te, kakor samt lotteri.

 

För att läsa protokollet för årmötet 2014-klicka här!