Föreningen Barn och Framtids årsmöte för verksamhetsåret 2014 hålls den 28 mars 2015 kl. 13.30 i Församlingshemmet Himlagård i Höganäs.