Bästa medlemmar & faddrar i föreningen Barn och Framtid.

Härmed kallas ni till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, den 23 mars 2018 kl. 18.30 i Församlingshemmet Himlagård, Kyrkplatsen 3, Höganäs.

Klicka på nedanstående länkar för att ladda ner handlingarna till årsmötet.

Väl mött
/Styrelsen