Bästa medlemmar och faddrar i föreningen Barn och Framtid,

Välkomna till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, söndagen den 20 mars 2022 kl. 14.00.
Årsmötet kommer att hållas i Höganäs församlingshem, vinterträdgården.

Mötet kan, med kort varsel, komma att ändras till digitalt möte beroende på smittspridning. Skulle
mötes ändras till att hållas digital görs ytterligare ett mailutskick med instruktioner för deltagande.

Utöver kallelsen finner ni följande bilagor:
• Dagordning för årsmötet 2022
• Verksamhetsberättelse för 2021
• Barn och Framtids räkenskaper 2021

 

Rösträtt vid årsmötet
En påminnelse om årlig medlemsavgift på 100kr/person. (En betald medlemsavgift ger en rösträtt vid
årsmötet).

Swisha medlemsavgift till: 1230498964 (Barn och Framtid) eller betala via bankgiro 613-9554.
OBS: Skriv medlemsavgift och namn i meddelanderaden.


Vi hoppas att ni har möjlighet att delta vid årsmötet.


Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Barn och Framtid
genom
Ann Landén, ordförande