Behovet av faddrar vid ”våra” tre barnhem i Indien är stort. Bli fadder redan idag !

Att vara fadder innebär att du stödjer ett barn med ett ekonomiskt bidrag, fn 125:-/ mån under barndomen. Många faddrar väljer även att fortsätta stödja ”sitt” barn till en yrkesutbildning.

Idag stödjer Barn och Framtids faddrar 251 barn på ”våra” tre barnhem i Indien.

Vill du bli fadder redan idag – kontakta våra fadderansvariga

 

Ansvariga för Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedagon.

Linda och David Borg, 073-4352600 eller lindavidborg@barnochframtid.se

Ansvarig för Vimala Orphanage, Marthadam.

Johanna Nilsson, 0739-595999 eller johanna@barnochframtid.se

Ansvarig för C.S.I. Home of Abundant Life, Chingleput.

Isabell Petersson,0476-15686 eller isabell@barnochframtid.se

Välkommen att bli fadder !