Glädje och tacksamhet!

Julen står för dörren och därefter ett nytt år. Året 2014 har präglats av glädje och tacksamhet. Glädje för att vi även under detta år kunnat stödja många barn i Indien. Tacksamhet för det engagemang och generositet som så många visat föreningen. Därför ett stort tack till er alla, faddrar, medlemmar, gåvogivare samt sponsorer m.fl.

Som ni alla vet är föreningen Barn och Framtids mål att stödja utsatta och ekonomiskt missgynnade barn på de tre barnhemmen C.S.I Home of Abundant Life i Chingleput, Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedagon samt Vimala Orphanage i Marthandam. Utöver fadderverksamhet försöker vi med våra medel skapa en trygg miljö och en förbättrad skolgång som kan ge barnen möjlighet att lämna barnhemmet med en utbildning som gör dem självförsörjande. Mot detta mål har vi arbetat under hela 2014. Samarbetet/partnerskapet med barnhemmen har varit mycket bra.

Föreningen har idag 273 medlemmar och stödjer 256 fadderbarn (Mukti 126, Chingleput 65 och Vimala 65).

Under året har Barn och Framtid haft glädjen att kunna stödja barnhemmen och barnen i Indien med olika ekonomiska bidrag, utöver fadderverksamheten, vilket tillsammans förbättrar barnens situation.

Här följer några exempel:

  • Vid barnhemmet Home of Abundant i Chingleput pågår just nu, i partnerskap med barnhemmet, byggnation av ett nytt och hälsosammare kök. Det nuvarande köket var en hälsorisk för barnen. Barn och Framtid bidrar med 75 000 kronor. Barnhemmet har även fått ett bidrag, 10 000 kronor, för inköp av en generator.
  • Barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission har ålagts av myndigheterna att minska sina skolklasser från nuvarande över 100 elever per klass till endast 30 elever per klass. Detta medför en nybyggnation med 4 nya klassrum Kostnad totalt ca 300 000 kronor. Barn och Framtid har lovat att bidra med 75 000 kronor till byggnationen vilket motsvarar kostnaden för ett klassrum. En önskan från Barn och Framtid har framförts att detta klassrummen skall få ett namn som appellerar till Barn och Framtid.
  • Barnhemmet Vimala Orphanage i Marthandan har fått ekonomisk hjälp för inköp och installation av en elektrisk maskin som bränner flickornas hygienartiklar (bindor). Föreningen har också beviljat ekonomiskt stöd till flickors högre studier, medicinkostnader för en flicka som genomgått en läpp- och gomspaltsoperation, vattenfilter för dricksvatten, rutschkana mm. Totalt har Barn och Framtid här bidragit med 68 000 kronor.

Hur klarar Barn och Framtid att ekonomiskt stödja barnhemmen utöver fadderverksamheten?

Jo, detta klarar vi genom medlemsavgifter och de gåvor som i olika former kommer föreningen till del. Vi har en mycket liten administrativ kostnad. Styrelse liksom kontaktansvariga arbetar helt ideellt.

Här är några exempel på olika gåvor som kommit föreningen till del under 2014:

Intäkter från insamling/försäljning genom Svenska Kyrkan i Höganäs, Brunnby Församling, Wesleykyrkan Malmö, Vikens Församling. Gåvor från enskilda personer, gåvor i samband med bröllop och begravningar mm.

Företag som sponsrat Barn och Framtid är bland andra reklambyrån Graphoteket i Hässleholm, restaurang Bryggan i Höganäs, Oldsbergs Ost i Höganäs, hotell Rusthållargården i Arild, Höganäs Bokhandel, Mölle Fiskrökeri m.fl.

Ett speciellt tack vill jag rikta till Svenska Kyrkan i Höganäs som även detta år arrangerat en Höstbasar till förmån för Barn och Framtid. Behållning blev i år hela 34 983 kronor. Behållningen går oavkortat till barnen på ”våra” barnhem i Indien

Vår hemsida har under året fått en ny layout. Stor del av kostnaden för den nya hemsidan och vårt infomaterial under 2014 har sponsrats av reklambyrån Graphoteket AB i Hässleholm. Se www.barnochframtid.se

Information om ditt fadderbarn kommer från kontaktansvarig för respektive barnhem.

Jag vill på detta sätt tacka för din medverkan under år 2014 med förhoppning att du även vill vara med under år 2015.

Förhoppningen är att Barn och Framtids verksamhet tillsammans med dig, under 2015, kommer att kännetecknas av glädje, tacksamhet, engagemang och inte minst generositet.

Tillsammans ger vi barn i Indien framtidshopp.

 

Med önskan om en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

 

Sten Newman/ordförande Föreningen Barn och Framtid.

 

 

Hantering av dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och försöker alltid skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) kallad PUL.