Mitt namn är Durga Krishnamoorthy och jag har bott på Home of Abundant Life, i Chingleput. Jag vill gärna dela med mig av min erfarenhet som jag fick efter att ha bott och studerat på Home of Abundant Life, från 5 års ålder tills jag tog examen. HAL gav mig möjlighet till ett helt annat liv och jag har lärt mig väldigt mycket.

Då min far drabbats av spetälska och vi var 5 syskon var det verkligen en utmaning för oss alla att fortsätta studera. När vi fick veta att HAL ger chanser för barn i dessa familjer, fick vi också en chans att studera i skolan och bo säkert på ett hem.

HAL gav allt för att stödja oss och hjälpte oss att koncentrera oss på våra studier och uppmuntrade och motiverade oss också att möta alla våra utmaningar. Den disciplinerade livsstilen som vi hade där är fortfarande en del av vårt liv. När man får uppskattning och omtanke blir man stolt över sig själv och jag känner stor tacksamhet för detta.

För att uttrycka min tacksamhet gentemot HAL för den säkra miljön, hälsosam mat och motivation, kände jag starkt för att försöka hjälpa andra i liknande situationer. HAL hjälpte mig att uppnå min dröm om att bli lärare. Även om min sponsring avbröts mitt i min skolgång, gjorde HAL en enorm ansträngning för att få mig en ny sponsor och låta mig fortsätta med mina studier.

Jag tackar och ber för alla mina sponsorer speciellt Christina och David, som hjälpt mig ända fram till min examen.

Efter att ha avslutat mina kandidatexamen i engelska, fortsatte jag att studera Bachelors in Education och började senare som lärare i en av de mest välrenommerade skolorna. Jag fick god erfarenhet där och gick senare med i Rising star, en icke-statlig organisation som hjälper spetälskapatienter och ger utbildning till deras barn. Jag är glad att kunna tjäna människor med samma bakgrund och hjälpa dessa barn i studier och motivera dem att fullfölja sina drömmar.

Jag tackar HAL för allt jag fick och placerade mig i en position att ge tillbaka till efter min förmåga.

Jag hoppas att HAL kommer att hjälpa många fler som mig och lyfta dem till ett framgångsrikt liv.