34 983 kronor, ja så blev resultatet vid årets Höstbasar i Himlagård.

Höstbasaren anordnades av Himmelfärdskyrkan, Höganäs församling, till förmån för föreningen Barn och Framtid

Föreningen Barn och Framtid säger ett stort tack till Höganäs församling, sponsorer, bidragsgivare och frivilliga.

För föreningen Barn och Framtid känns det helt underbart att få ta emot denna gåva som oavkortat kommer att gå till barnen vid ”våra” barnhem i Indien. Inga avdrag görs för administrativa kostnader.

Vi känner stor glädje och tacksamhet för detta engagemang.