Hej Allesammans,
Hoppas allt är bra med er i denna arla sommarvärme.
Två saker: GDPR och Nya barnhemsansvariga MUKTI 

GDPR

Den 25:e maj kommer Allmänna data skyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) att börja gälla i Sverige och i Europa. Den har som uppgift att stärka skyddet av personuppgifter.
Enligt de nya reglerna måste föreningen för barn och framtid be om lov att få använda vissa av de uppgifter vi har om dig som privatperson.
I samband med att du i höstas godkände att föreningen använder FortNox som bokförings och faktureringsverktyg, men även som medlemsregister, så ser vi det som ett godkännande av att föreningen lagrar ditt namn, din adress och din e-post.
Förutom att medlemsregister finns i FortNox, har respektive barnhemsansvariga namn, adress och e-post för faddrar för respektive barnhem.
Är det så att du inte vill att vi lagrar informationen ovan, ber vi dig skicka ett mail till Ann Larsson, ann@barnochframtid.se vice-ordförande i föreningen Barn och framtid omgående.
Vi kommer även inom kort lägga upp föreningens integritets och personuppgiftspolicy på hemsida under fliken ”om oss” för er som vill läsa lite mer.
Kort sagt, har vi 3 olika register som är nödvändiga för att vår förening ska kunna bedriva verksamheten med att stödja flickorna på barnhemmen i Indien: 
  • ·         Behandlingsregister Fadderansvariga (faddrar för resp. barnhem)
  • ·         Behandlingsregister Förtroendevalda (styrelseledamöter, valberedning, revisorer etc.)
  • ·         Behandlingsregister Medlemsregister
Nya barnhemsansvariga för MUKTI MISSION 
Då har vi så äntligen hittat en lösning på vem som ska avlösa Sonja som tog ansvaret som barnhemsansvarig på interim. Vi kommer få ett delat ansvar mellan tre personer som känner föreningen väl och jobbar aktivt i den.  Caroline Salvigsen, Birgitta Pålsson och Bengt Arvidson.
Vi i styrelsen känner oss övertygade om att detta kommer blir riktigt bra. Sonja och de nya kommer nu tillsammans med delar av styrelsen lägga upp en arbetsfördelning med mera. Alla som har fadderbarn på Mukti kommer bli kontaktade (givet att man vill detta…se GDPR ovan) och få en introduktion av de nya ansvariga och hur dom ser på arbetet framledes.  Tills dess är Sonja huvudkontakt gällande frågor kring fadderbarnen på Mukti.
Stort tack för att ni fortsätter stödja vår förening, -Er hjälp betyder allt för flickorna på barnhemmen!
Önskar er alla en riktigt fin sommar!
Med Vänliga Hälsningar,
David Carlson
Ordförande Barn och Framtid
www.barnochframtid.se