På årsmötet i mars 2015 beslutades det att den månatliga fadderavgiften höjs till 150 kr/månad från och med januari 2016.

Omkostnaderna för driften av barnhemmen har ökat under åren. Det gäller allt från vatten, el och gas till administration, sjukvård och skolgång för barnen. Det finns också ökade krav från myndigheterna på säkerheten på och kring barnhemmen. För att garantera barnens hälsa och välgång beslutade årsmötet att höja fadderavgiften så att barnhemmen kan fortsätta sitt goda arbete.

Tack till alla er faddrar för ert viktiga stöd i arbetet för en bättre framtid för dessa barn.

Vill du bli fadder? Läs mer eller kontakta våra barnhemsansvariga.