Det informationsbrev som via e-post sändes ut den 27 maj finns att läsa via nedanstående länk:

Information Barn och framtid