pågår insamling för nytt och bättre kök vid barnhemmet Home of Abundant Life, Chingleput.

Under fliken insamlingar och pågående insamlingar kan du läsa mer om köket i Chingleput.

Välkommen med ditt bidrag – ett bidrag som kommer att göra skillnad för barnens välbefinnande – och framtida hälsa