Bästa medlemmar & faddrar i föreningen Barn och Framtid,

Välkomna till årsmöte för föreningen Barn och Framtid, lördagen den 20 mars 2021 kl. 14.00.

På grund av pandemin kommer mötet hållas digitalt, via Teams.
Anmäl ditt deltagande via e-post till ordförande, Ann Landén ann@barnochframtid.se, senast torsdagen den 18 mars, så skickas möteslänken till dig.

Utöver kallelsen finner ni följande bilagor:

  • Förslag på dagordning för årsmötet
  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Två propositioner

Ovannämnda underlag finns på hemsidan www.barnochframtid.se  
Resultat och balansräkning för 2020 kommer inom kort att finnas på hemsidan.

Rösträtt vid årsmötet 

En påminnelse om årlig medlemsavgift på 100kr/person.
En betald medlemsavgift ger en rösträtt vid årsmötet.

Swisha medlemsavgift till: 1230498964 (Barn och Framtid) eller Betala via bankgiro 613-9554.
Skriv medlemsavgift och ert namn i meddelanderaden.

Hoppas att ni har möjlighet att delta vid årsmötet.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Barn och Framtid
genom
Ann Landén, ordförande

Nytt!