Föreningen Barn och Framtid kallar alla medlemmar till årsmöte den 12 mars i församlingshemmet, Himlagård i Höganäs kl 13:30. 

I bifogade dokument finner ni kallelsen till årsmötet i Barn och Framtid med dagordning därtill verksamhetsberättelsen, räkenskaper för 2015 samt proposition: Förslag Stadgar Barn och framtid. Dokumenten laddas ner genom att klicka på respektive länk.

Verksamhetsberättelsen är inte undertecknad av styrelseledamöterna då vi är utspridda över Skåne, Småland och Halland. Detta sker när vi sammanstrålar på årsmötet. Utöver årsmötet får vi också ta del av bilder och berättelser från de två uppföljningsresor som gjorts av barnhemsansvariga för Vimala och Mukti Mission under årsskiftet 2015/2016. Därtill blir det lotteri, fika och annat trevligt!

Meddela gärna ert deltagande till årsmötet via följande länk: https://www.barnochframtid.se/kontakt-2/ansvarig-hemsida (fyll bara i formuläret med ert namn och hur många som avser komma) vilket kommer underlätta fika-förberedelser mm.

För att kunna rösta på årsmötet måste medlemsavgiften (100 SEK) vara betald för år 2016 innan årsmötet. 100 sek = 1 röst. Handelsbanken, Bankgiro: 613-9554 alt Swish: 1230498964

Styrelsen ser ett behov av fler engagerade medlemmar för att få återväxt och därigenom trygga föreningens framtid vad gäller dels styrelseledamöter dels specifika uppdrag tilldelade av styrelsen. Anmäl gärna er intresse via följande länk: https://www.barnochframtid.se/kontakt-2/valberedning

Med hopp om god uppslutning!

Vänliga Hälsningar,
David Carlson
Ordförande Barn och Framtid

Dokument för nedladdning: