Ansvariga för barnhemmet Mukti
Sonja Carlson

Ansvariga för barnhemmet Vimala
Johanna Nilsson, 0739-595799, johanna@barnochframtid.se

Ansvarig för barnhemmet Chingleput
Isabell Pettersson. 0476-156 86, isabell@barnochframtid.se

Styrelse

David Carlson, Ordförande
076-1103039
david@barnochframtid.se

Isabell Pettersson, Vice ordförande
0476-156 86
isabell@barnochframtid.se

Eva Norström, Vice ordförande
eva@barnochframtid.se

Kristin Petersson, sekreterare
076-8267422
kristin@barnochframtid.se

Ulla-Maj Persson, Kassör
ullamaj@barnochframtid.se

Nima Tahmoury, Ledamot
nima@barnochframtid.se

Gunvor Andersson, Ledamot
gunvor@barnochframtid.se

Ann Larsson, ledamot
ann@barnochframtid.se

Hedersmedlem
Sonja Carlson