Trots den industriella utvecklingen är Indien ett fattigt utvecklingsland. Den stora befolkningen placerar Indien bland jordens fattigare länder. Indien präglas av stora regionala skillnader och utpräglade ekonomiska och sociala problem. Stora delar av befolkningen lider av svår fattigdom med analfabetism och undernäring som följd.

Fattigdomen bidrar också till att många barn överges. Så mycket som var 20:e barn överges redan på BB och andra överges senare och blir ”hittebarn”. Ofta är det ensamstående, fattiga mödrar som tvingas lämna bort sina barn av sociala och ekonomiska skäl. Det är främst flickor som överges, på grund av det indiska hemgiftsystemet. Det är inte ovanligt att barn som växer upp på barnhem har svårt att klara sig ute i samhället, då de vid 16 års ålder måste lämna barnhemmet, utan att ha en familjs sociala skyddsnät.